Menu (accesskey=1)

Brdský přechod

Zadní Třebaň

Zadní Třebáň
 • rozkládá se v malebném údolí řeky Berounky, na jejím pravém břehu a patří ještě do rozsáhlého rekreačního území Českého krasu
 • původ obce sahá až do prvního tisíciletí po narození Krista - první zmínka je v darovací listině Boleslava III. Ostrovskému klášteru
 • původ vlastního názvu Třebaň není sice ve známých historických pramenech uveden, ale má se zato, že byl odvozen od slovního základu třeb- s významem, který je v dnešním slovese tříbiti, ale ve staročeštině znamenalo především mýtiti, klestiti, později i čistiti.
 • nález chaty z konce doby bronzové (kultura knovízská) s hliněným závažím k rybářské síti
 • barokní kaple z r. 1730 na návsi
 • jedním z nejaktivnějších spolků v Zadní Třebani je Klub českých turistů - ročně pořádá několik desítek akcí. Turisté organizují pěší výlety, výpravy do hor i cyklistický závod Ušlapto. Kromě toho turisté každoročně pořádají taneční zábavu — Candrbál a starají se o místní hřbitov.

Jezírko

Jezírko
 • výron vody do lomu na temeni Hřebenů

Mníšek pod Brdy

 • pův. tvrz Dubčany, přestav. v raně barokní zámek (1656-1672)
 • těžba želez. rudy
 • bar. kostel sv. Václava z let 1743-1756, oltář. obraz od K. Škréty, olejomalba sv. Máří Magdalény od P. Brandla sejmuta ze stropu kláštera na Skalce

Stožec

 • křižovatka tur. cest poblíž vrchu Brdo - zalesněný vrch (605 m)

Jelení palouky

 • hájovna

Hostomice

HostomiceHostomice
 • od 1343 městečko, r. 1738 povýšeny na město
 • v 17. a 18. stol. rozkvět hrnčířství, v 19. stol. cvočkařství
 • na nám. pozdně barokní kostel Nastolení sv. Petra v Antiochii z let 1743 a 1762, u vchodu Platzerovy sochy sv. Petra a Pavla
 • v parčíku barok. mariánský sloup z r. 1714, figurální Památník odboje, socha sv. Jana Nepomuckého
 • Greifova hrobka od J. Kotěry

Lhotka

 • roubený domek čp. 31, barok. kaple

Ostrý

 • zalesněný kuželový vrch (539 m)
 • stopy po dolování železné rudy
 • četné zkameněliny zejména trilobitů
 • tvrziště - stopy valů a příkopů středověké tvrze z 13. a 14. stol.

Felbabka

 • Jméno je zřejmě odvozeno z německého Feldweibel (tj. polní biřic).
 • První zmínka roku 1657.
 • Podle tradice tu stával zájezdní hostinec, kde se stavěli formani, později i horníci z dolů na Ostrém. Později tu stála myslivna.
 • Právě hornický ruch v těchto dolech byl příčinou, že se Felbabka rozrostla ze samoty na osadu.
 • Zpočátku patřila do jineckého a od roku 1806 do hořovického panství. Teprve v roce 1954 se osamostatnila.
 • Felbabka leží na samé hranici vojenského výcvikového prostoru.
 • V okolí je naleziště zkamenělin ze starších prvohor.
 • V novodobé kapli dřevěná bar. soška madony ze 17. stol.

Jince

Jinice
 • již ve středověku výroba železa - hutě, hamry
 • Rejkovice - vysoká pec Barbora - nejstarší dochovaná památka českého železářství z r. 1810
 • později cvočkařství
 • pův. got. kostel sv. Mikuláše, nyní barokní z r. 1728
 • zámek z 1. pol. 18. stol. - trojdílná patrová stavba
 • rodiště houslisty Josefa Slavíka, nazývaného "český Paganini
 • chráněné území Vinice na břehu Litavky, naleziště trilobitů
 • od r. 1900 městys
Jinice - znak obce

Odkazy na další informace


TJ Čechie Karlín © 2016 Michal Kec (MiK)