Menu (accesskey=1)

Kralupy nad Vltavou a okolí

Kralupy nad Vltavou - znak

Na trasách Pražského novoročního vejšlapu 2004 se setkáte s řadou zajímavých míst:

Kralupy nad Vltavou

Kralupy vznikly spojením několika obcí, železobetonový silniční most z let 1926-28 patří mezi technické památky, ojedinělý je i obloukový železniční most Nejvyšší budovou je jistě kralupský kostel jehož věž je vysoká 63 metrů. Z jeho zvonice je za jasného dne překrásný rozhled na celé Podřipsko. Když byly pohřby vypravovány od kostela mohli zvoníci, kteří vyzváněli, sledovat pohřební průvod téměř až ke hřbitovu.

Kostel - Kralupy nad Vltavou

Nejstarší obytnou budovou bude pravděpodobně Jodlův dům. Nachází se vedle budovy Městské knihovny. Pamětní deska na barokním štítu hlásá, že se zde narodil 28.ledna 1791 žák Dobrovského prof.Jan Křest.Jodl Kralupský. Jodlové zde žili od 17.století. Dům má od roku 1771 čp.16.

Jodlův dům - Kralupy nad Vltavou

Nejstarší kralupská škola stojí dodnes naproti Městské knihovně.Tato přízemní budova postavená za posledního kralupského rychtáře Františka Berana v roce 1867 má čp.68 a sloužila až do doby, kdy byla postavena mnohem prostornější budova na protější straně ulice. Od roku 1883 se stává z první kralupské školy radnice.

Nejstarší tovární budovy jsou v prostoru kralupského lihovaru, hned proti dráze. Lihovar byl sice založen až v roce 1913, ale převzal budovy od dříve postavené chemické továrny Jana Jordána. Ta byla jako první průmyslový podnik Kralup postavena v roce 1857. Původní budovy z režného zdiva jsou v blízkosti nádraží.

Kralupy nad Vltavou - pohled z Hostibejku

Nejstarší vodárna je rovněž na území kralupského lihovaru. Je z minulého století a připomíná středověký hrad. Sloužila původně "Rakouskému spolku pro lučební a hutní výrobu". Voda se do ní čerpala z vlastní studně. Je přímo proti nádraží vedle továrního komínu.

Nejstarší lokomotiva na kralupském nádraží, či lépe řečeno v v prostoru lokomotivního depa, je parní stroj číslo 422 002 pietně postavený na kamenném podstavci. Lokomotiva už dávno dosloužila. Je to tzv. tendrovka. Vozila si vodu s sebou v postraních nádržích vedle kotle. Pobrala kolem 5 m3 vody. Měla výkon 520 koní, 4 hnací nápravy a maximální rychlost 50 km/hod. Po straně uložené parní válce mají různou velikost. Nízké pořadové číslo 002 značí, že se jedná o druhý výrobený stroj danné řady. Je asi z roku 1907.

Další zajímavosti regionu

Roztocký háj - Tiché údolí

rezervace - buližníkové skály s lesním porostem a teplomilnou květenou

Roztoky

zámek se zachovaným rázem původní vodní tvrze, renesančně přestavěn s barokními úpravami, expozice Středočeského muzea

Únětice

v obci objeveno rozsáhlé pohřebiště ze starší doby bronzové, podle něhož pojmenována celá kulturní skupina jako kultura únětická

Levý Hradec

středisko kmene Čechů, sídlo knížecího rodu Přemyslovců - první archeologická rezervace na našem území, na nejvyšším místě kostel sv. Klimenta - původně rotunda, vysvěcená sv. Metodějem (nejstarší zděná stavba v Čechách)

Černý Vůl

řada předhistorických archeologických nálezů - místu dala jméno nalezená kultovní plastika hlavy býka z období vypíchané keramiky

Okoř

zřícenina hradu z r. 1359, podle pověsti založeného otcem bojovné Šárky, družky kněžny Libuše

Budeč

jedno ze sídel Přemyslovců, ze zaniklého hradu zachován jen kostel (pův. románská rotunda z 10. stol.)


TJ Čechie Karlín © 2016 Michal Kec (MiK)