Menu (accesskey=1)

Pražský novoroční vejšlap 2007

Zmatky na startu

Pražský novoroční vejšlap 007 začal za trochu dramatických zmatků kolem seriálu pochodů oblasti KČT Praha Prahou turistickou. Po několika letech byl totiž zařazen do seriálu Putování zimní Prahou (pod pořadovým číslem 40). Na poslední chvíli se však KČT Vojty Náprstka rozhodl uspořádat pochod do Novoročního čtyřlístku a nechal si vyrobit také razítko č. 40. Tím vznikly trochu zmatky mezi účastníky seriálu, protože na Nový rok mohli absolvovat místo jednoho postupně dva pochody.

Start našeho pochodu byl v podchodu metra s jedním východem a proskleným "ostrůvkem". Pořadatelé startovali z boku ostrůvku v mírném závětří. Když už odstartovalo cca 70 pochodníků, přišel už náš známý věčný stěžovatel, že prý nás už 20 minut hledá po celém okolí metra. Ale čas pak dohnal přibližně polovičním zkrácením doby nutné k absolvování trasy. Vždyť autobus č. 232 celkem dokonale kopíroval trasu pochodu.

Vitaminoví turisté

Ostatní účastníci to na pochodu pěkně schytali. Krátce po zahájení se strhla dešťová průtrž, která spolu se silným větrem řadu pochodníků odradila. Mnohým se však podařilo částečně se skrýt v altánech v Milíčovském lese, příp. v autobusové zastávce v Křeslicích. Přesto do cíle docházeli řádně promoklí. Ovšem jen někteří. Našly se i skupinky vitaminových turistů, kteří měli popisy trasy netknuté, jako když jsem je právě vyndal z tiskárny. Jestli to ovšem nebude tím, že trasu objeli vlakem a jediná pěší chůze spočívala v přechodu z panťáku novým podchodem do čekárny v Uhříněvsi. Na cestě z nástupiště si ani nestačili namočit nebo ušpinit boty. Ale kýžená cílová razítka tito "účastníci" do všech svých "vandrbuchů" dostali.

Ti, co poctivě absolvovali pochod, se nakonec dočkali relativně příjemného slunečného počasí a připravená trasa se jim velmi líbila. Po opuštění sídliště Jižního Města trasa procházela známou přírodní památkou Milíčovské lesy a  rybníky, která patří do přírodního parku Botič - Milíčov. Pak minuli přírodní památku Pitkovická stráň a pokračovali příjemnou úvozovou cestou starou třešňovou alejí. Vzhledem k letošní zvláštní zimě - nezimě bylo dokonce možné cestou na některých stromech načesat jablíčka a  hruštičky (možná ponechané pro případnou návštěvu brkoslavů severních). Příchod do prvního postupového cíle turistům trochu zkomplikovalo budování železničního koridoru, které museli obejít.

Ti, kteří pokračovali dál (museli vpravo po modré), procházeli přírodní památkou Obora u Uhříněvsi. Zde na naučné stezce Dubeč - Uhříněves mohli nahlédnout na starý židovský hřbitov. Přírodním parkem Říčanka obešli malebný Podleský rybník s vodními ptáky a na břehu s 300letými památnými duby minuli starý Podleský mlýn (nedaleko jsou výběhy jelení obory).

Do cíle

Do Dubče vcházíme kolem přírodní památky Lom v Dubči. Turistická značená trasa, vedená po silnici do Běchovic, je nepříjemná. Míjíme přírodní památku Lítožnice. V údolí Rokytky jdeme kolem přírodní památky Počernický rybník do přírodní památky Xaverovský háj a pokračujeme přírodním parkem Klánovice - Čihadla do přírodní rezervace Klánovický les, kde na naučné stezce v místě zvaném Nové Dvory procházíme kolem zaniklé vesnice Slavětice.

01-Stit.jpg (800x600px, 54 729B)
11-Mlyn.jpg (800x600px, 105 291B)
03-Alej.jpg (450x600px, 40 104B)
04-Hroby.jpg (800x600px, 130 109B)
07-Podles.jpg (800x600px, 35 468B)
10-Duby.jpg (450x600px, 95 503B)
02-Skala.jpg (800x600px, 83 632B)
06-Nahrob.jpg (800x600px, 110 084B)
08-Rybnik.jpg (800x600px, 28 470B)
05-Hrbitov.jpg (800x600px, 138 488B)
09-Hraz.jpg (800x600px, 151 131B)
 

Jak je vidět, Pražský novoroční vejšlap měl oprávněně podtitul "přírodními parky a památkami", kterými se východní okolí Prahy přímo hemží, na rozdíl od konkurenčního pochodu pražskými ulicemi.

Na závěr nás potěšilo, když nám účastníci přáli do nového roku trvalé zdraví, abychom ještě dlouho připravovali zajímavé pochody.


TJ Čechie Karlín © 2016 Michal Kec (MiK)