Menu (accesskey=1)

Podzimní lezavé okolí Prahy

Po loňském úspěšném 1. ročníku tohoto našeho nového pochodu, který má zaplňovat období mezi podzimním TP Kudy Šemík neběžel a Pražským novoročním vejšlapem, byla letošní účast turistů na 2. ročníku asi poloviční. Není divu, protože předpověď počasí dlouho dopředu ohlašovala (a průběh celého předcházejícího týdne jí dával za pravdu), že bude zima a pršet.

Proto oceňujeme a děkujeme za účast těm 51 statečným turistům, kteří se odhodlali našeho pochodu zúčastnit a absolvovali v té nepohodě (byť nakonec nepršelo) celkem 1246 km, přestože mnozí se kromě turistiky věnovali i sbírání hub (taky jsme donesli košík "babek").

Jen trochu výtek

Je známý fakt, že pochodníci většinou na startu nevnímají, a tudíž ani nečtou vyvěšené informace k trasám. Nelze totiž všechno napsat do popisů, které účastníci dostanou na cestu. A když už "papírek" na startu dostanou, ani ho do cíle nestačej přečíst.

Jak jinak si vysvětlit, že pouze 4 turisté odpověděli na anketní otázky (které nám mají pomoci zlepšovat naše akce pro veřejnost podle vašich přání) a tyto odpovědi odevzdali v cíli. Ostatní účastníci si naše anketní otázky odnesli k prostudování domů. Tak snad příště.

Jen pro porovnání dílčí výsledky

  • 3 se dozvěděli o pochodu z kalendáře, 1 z internetu
  • jednalo se o turisty na delších trasách (35 - 50 km)
  • na start vesměs přijeli vlakem
  • na trase nám vyčetli mokré cesty a bahno (soráč)
  • v jednom případě požadavek uvedení alternativní trasy po silnici
  • většinou sbírají razítka a ukládají diplomy

K požadavku alternetivních tras cituji vzkaz dvou turistů z knihy připomínek v cíli:

Velmi pěkná akce, až na trasu Úvaly - Hradešín, kde jsme museli přes Přišimasy.

Ano. Právě proto v propozicích uvádíme, že "trasy najdete na mapách edice KČT č. 37 a 40". Samozřejmě i na jiných, ale nemohu vyjmenovat všechny, stejně jako všechny možné případné změny trasy (když prší, je zima, spadnul strom, rozkopali cestu,…). To už necháváme na schopnostech a zkušenostech účastníků. Ale jako námět k řešení to beru.

Na závěr ještě poděkování všem spolupořadatelům a hlavně panu přednostovi železniční stanice Český Brod, který projevil pochopení pro turistiku a umožnil pořadatelům na startu v žel. st. Úvaly pobyt v čekárně. Za čtyři hodiny (od 6 do 10 hod) bychom venku asi zahynuli.

Na další setkání při turistice se těší pořadatelé.


TJ Čechie Karlín © 2016 Michal Kec (MiK)