Menu (accesskey=1)

Bilancování roku 2003

Po pauze, způsobené lidským faktorem (nejsou lidi), se opět ozýváme s dalšími informacemi z Čechie.

Jubileum

Klub Českých turistů - 115 let

Rok 2003 byl jubilejním rokem Klubu českých turistů. Na závěr roku se sešel výbor odboru na shrnutí a projednání činnosti za předchozí období. Na jednání schůze jsme byli též informováni o výši členských příspěvků na rok 2004, kde se projevuje zvýšení odvodu pro ústředí KČT.

Byli jsme seznámeni se skladbou tělovýchovné jednoty Čechie (po záplavách v Karlíně). Zůstává odbor turistiky, tenisu, kuželek, golfu. Fotbalisté přešli do Viktorie B. Bohužel jsme konstatovali, že během roku se rozpadly dva mládežnické oddíly (Tlapa a Poseidon).

Bylo rozhodnuto vypracovat náborový leták (nyní připraven do tisku). Současně se chystá propagační leták odboru i pro dospělé zájemce o členství v KČT. Jednou ze služeb, které naše loděnice může nabídnout je pronájem uložení vlastních lodí na několik dosud volných krakorců.

Po absolvování všech pochodů naší loňské sezony jsme se pustili do přípravy programu letošního roku. Zatím byl vydán a v kanceláři oblasti Praha a na pochodech je distribuován leták s přehledem veřejně přístupných turistických a dálkových pochodů, pořádaných naším odborem. Právě sestavení kalendáře pochodů, ale i všech ostatních aktivit odboru bylo náplní schůze programové rady těsně před koncem roku. Plánovaný program na první pololetí pak vyšel v Turistickém zpravodaji 2004/1 našeho odboru. Bylo konstatováno také, že z cca 60 odborů KČT v oblasti Praha jen asi 14 odborů připravuje veřejně přístupné pochody. Oblastní výbor doporučuje při organizování turistických akcí více spolupracovat s obvodními úřady.

Vzorné zajištění je třeba také prověřit při generálce turistické olympiády IVV, která se uskuteční v Praze 29.–31.7.2004.

Akce TJ Čechie Karlín

Dne 21.1.2004 proběhla výroční schůze odboru turistiky TJ Čechie Karlín. Výroční zpráva ani usnesení zatím nebyly pro zveřejnění předány, takže kromě relativně malého počtu účastníků schůze, kteří ji slyšeli, vám ostatním nabízíme jen stručný výběr. Byla shrnuta veškerá činnost loňského roku, jednak turistická (plánované a skutečné počty výletů, výletníků, absolvovaných kilometrů,…), přednášková (turistické besedy s promítáním diapozitivů), ale hlavně brigádnická. Zde byly vyzdviženy odpracované brigádnické hodiny a výrazné zásluhy brigádníků na obnově a rekonstrukci loděnice po povodni 2002. I když ještě není vše hotovo, tisíceré díky za to, co již bylo vykonáno.

Jako každoročně současně proveďme malé bilancování veřejně přístupných turistických pochodů.

Pražský novoroční vejšlap

stagnuje, i když každoročně vymýšlíme nové trasy, abychom neunudili naše věrné příznivce, kterým není zatěžko si na Nový rok přivstat a jít rozchodit Silvestrovskou opičku. Letos jsme byli prvně zařazeni do seriálu Putování zimní Prahou a hned se to projevilo dvojnásobnou účastí (jak říkám "vitamínových turistů"). Navíc jsme se přihlásili k aktivitě ústředí Novoroční čtyřlístek se sbírkovou akcí na fond nevidomých dětí.

Zimní brdský přechod

si stále udržuje standard vysoké účasti. Loni byl prvně součástí cyklu pochodů oblasti Praha a účast se hned zvýšila. Vlivem skladby účastníků se projevil pokles absolvovaných kilometrů (zaměření na krátké trasy). Tak uvidíme letos.

Kudy uháněl Šemík

se dlouhodobě potýká s nízkým zájmem. Pro pražské turisty je to daleko, a aby jej za svůj přijaly oddíly turistů z okolí Českého krasu, se nedaří. Ani zařazení do seriálu Prahou turistickou příliš nepomohlo.

Významný podíl na tomto problému má jistě také volba termínu. V tomto období je široká nabídka, a tudíž i velká fluktuace. Vytýkají nám přelétavost termínu. Bohužel vždy s někým kolidujeme. Nejčastěji s oslavami Dne dětí. Pokud nenabízíme speciální dětské zábavy a soutěže, neoslovíme je. Posunuli jsme tedy termín a narazili jsme na Den kozla. Mrzí nás to. Letos s tím již nic nenaděláme, ale hledáme způsob, jak z toho ven.

Kudy Šemík neběžel

se po předloňské odmlce, způsobené záplavami, okamžitě vyšvihl na druhý nejpopulárnější pochod z celoroční nabídky. A nejen počtem turistů, ale i množstvím našlapaných kilometrů. Opravdu se vydařil, možná i díky krásnému počasí.

Vysoké účasti jistě napomohla i dobrá propagace a hlavně slíbené opékání buřtů v cíli.
(pozn. MiK)

Podzimní (nebo chcete-li do budoucna Romantické) okolí Prahy

se po předloňské mizivé účasti (díky počasí "pod psa") odlepilo ode dna. Po třech letech putování okolím Říčan a Ladovým krajem však na čas opouští tuto oblast a pro letošní rok připravujeme radikální změny.

Závěrem

Klubovna nebo sexshop?

Budeme jen rádi, když připravované novelizace v organizaci i výběru tras našich pochodů přilákají více zájemců, kteří svou účastí ocení úspěšnost našich snah. A nutno přiznat, že se nám jedná nejen o "pasivní" účast na pochodech, ale budeme rádi, když přijdou do našich řad další aktivní turisté, kteří v našem odboru KČT pomohou s přípravou a organizačním zajištěním akcí.

Jedině oslovením nových členů se může turistická činnost dál rozvíjet. Nechcete snad, aby turistické klubovny skončily jako sexshopy?


TJ Čechie Karlín © 2016 Michal Kec (MiK)