Menu (accesskey=1)

Zpráva o turistických akcích pro veřejnost

Pražský novoroční vejšlap

Tento tradiční ryze pražský turistický pochod (v roce 2003 již 32. ročník) svého vrcholu dosáhl v roce 1998, kdy na start v Jinonicích přišlo 89 turistů (z toho 46 členů odboru), kteří absolvovali celkem 864 km.

Poslední dobou se koná každý rok v jiné oblasti. Počet účastníků mírně rostl, stejně tak absolvované km na 1100. Letošní účast 70 turistů (všichni organizovaní v KČT, ale pouze 4 členové Čechie) i celkový součet délky tras (824 km) je mírným poklesem.

Zimní brdský přechod

Na rozdíl od předešlé akce je dálkový a turistický pochod Zimní brdský přechod (v roce 2003 to bude již úctyhodný 37. ročník) vázán nejen tradičním termínem v polovině února, ale i v názvu uváděnou procházenou oblastí. Změny mohou být proto spíše dílčí, a to vždy s ohledem na dostupnost míst startu i cíle. U obou pochodů pak možná vliv na kolísající účast mají i konkrétní klimatické podmínky v době konání. Jistě také proto se neprojevuje podíl lyžařské turistiky na těchto akcích. Přesto je to náš nejúspěšnější pochod co se týče počtu účastníků (loni 261) i absolvovaných kilometrů (celkem 6330).

Kudy uháněl Šemík

Od roku 1998 se průběžně obměňují všechny trasy i místa startů. Přesto s radikální změnou tras mezi Prahou a Neumětely nelze příliš počítat.

Do roku 2000 měl pochod Kudy uháněl Šemík, pořádaný ve spolupráci s TJ Horymír Neumětely, vzrůstající účast ( v roce 2000 to bylo 224 turistů, kteří absolvovali celkem 4196 km) a současně stoupal počet odjetých cyklokilometrů (až na 2005 km v r. 2000).

Účastí i kilometráží dohnal Zimní Brdy, ale díky nepřízni počasí v roce 2001 klesl počtem účastníků mezi Novoroční vejšlap a Podzimního Šemíka. Měl být součástí oslav dne dětí. Bohužel mládeže se našich akcí zúčastňuje stále málo. Stejnou nepřízeň projevují i ostatní členové Čechie.

V loňském roce se jej zúčastnilo 101 pochodníků na 3042 km tratí. Pochod trpí obtížnou dostupností vzdálených startů krátkých tras (cena jízdného z Prahy). V letošním roce se snažíme starty více přiblížit PID.

Kudy Šemík neběžel

Vzhledem k omezeným možnostem zvyšování pestrosti stávajících pochodů jsme rádi přijali v roce 1997 nabídku náčelníka Sokolu Vysočany přítele Kracmana na spolupořádání podzimního pochodu. Jednak vyplňuje dlouhou pauzu mezi Šemíkem a Novoročním pochodem, jednak vzhledem k cíli v sokolovně ve Vysočanech prochází zajímavou oblastí na severovýchodě Prahy. Přes skromné začátky (v roce 2001 se konal teprve 5. ročník) účast i absolvované km překročily srovnatelné údaje Pražského Novoročního vejšlapu. Tohoto podzimního turistického pochodu se totiž hojně účastní mládež a rozšiřuje se i účast cyklistů.

V roce 2002 byla akce na poslední chvíli zrušena pro neprůchodnost oblasti po povodních.

Podzimní okolí Prahy

Tento nový pochod připravil v roce 2001 Vítek Záhora v oblasti, kam jsme zatím nechodili. Při své premiéře se vyšvihl počtem účastníků i absolvovanými km na druhé místo hned za Zimní Brdy. Po tomto úspěchu byla loňská účast turistů asi poloviční. Není divu, protože předpověď počasí dlouho dopředu ohlašovala (a průběh celého předcházejícího týdne jí dával za pravdu), že bude zima a pršet. Proto oceňujeme a děkujeme těm 51 statečným turistům, kteří se odhodlali našeho pochodu zúčastnit a absolvovali v té nepohodě (byť nakonec nepršelo) celkem 1246 km.

Statistické údaje v tabulce

Pochod   Počet účastníků Počet členů odboru Absolvované kilometry Absolvované cyklokm
PNP 1996 65
PNP 1997 61 6 578
PNP 1998 89 46 864
PNP 1999 66 9 856 26
PNP 2000 71 6 937
PNV 2001 72 6 1045
PNV 2002 73 6 1113
PNV 2003 70 4 824
ZPBH 1996 168 - 233
ZPBH 1997 231
ZPBH 1998 316 26 8295 80
ZPBH 1999 231 13 5590
ZBP 2000 299 20 7444
ZBP 2001 207 7 5136
ZBP 2002 261 6330
KUŠ 1996 139
KUŠ 1997 187 13 4465 300
KUŠ 1998 189 15 5130 1080
KUŠ 1999 199 6 5355 1455
KUŠ 2000 224 31 4196 2005
KUŠ 2001 87 6 2030 651
KUŠ 2002 101 10 3042 604
KŠN 1996 -
KŠN 1997 60 4 972 54
KŠN 1998 92 5 1511 162
KŠN 1999 105 4 1440 245
KŠN 2000 89 2 1488
KŠN 2001 79 1 1421 35
KŠN 2002 0
POP 2001 91 1 2269
POP 2002 51 1246

Závěrečné zhodnocení

Informace o pochodech jsme dali nejen do celostátního a pražského turistického kalendáře, do Fit-kalendáře, objevujeme se i v turistickém info-centru, na internetu máme stránku http://www.cechie.crolink.cz, máme upoutávky na Seznamu v rubrice spolky-sport-turistické kluby a na stránce KČT v tipech na výlet.

K dispozici je e-mailová adresa jeff.mail@seznam.cz, na kterou si zájemci píší o propozice.

V letošním roce připravujeme pro účastníky nová razítka, protože na základě anket se potvrdil velký zájem o ně.

Při té příležitosti děkuji ing. Hlaváčkovi za návrh tras, projití a popisu nového Novoročáku a příteli Kracmanovi za Podzimního Šemíka, který je plně v jeho režii.

za výbor: Jarda Kec
15.1.2003


TJ Čechie Karlín © 2016 Michal Kec (MiK)