Menu (accesskey=1)

Informace o odboru

Historie

Výňatky z knihy 100 let karlínské tělovýchovy, Olympia 1968:

První dochované zprávy o pražské tělovýchově a sportu jsou ze druhé poloviny 19. století. Několik vlastenců založilo tělovýchovnou jednotu - Sokol Pražský (16. února 1862). Brzy vzniklo všeobecné přání, aby se založila sokolská jednota také v Karlíně. A tak již 21. července 1867 se mohla v místnostech Měšťanské besedy konat první valná hromada Sokola Karlínského. Ale již 1. června 1867 se konalo první cvičení.

Na první společný výlet se Sokolem Pražským na Šternberk a do Nového Strašecí navázal samostatný výlet 4. srpna do Čimického háje a 15. září do Krče. V r. 1887 byla otevřena sokolovna, druhá v Praze.

V roce 1898 vzniká jako jedno z prvních fotbalových mužstev Čechie Karlín a roku 1899 AFK Karlín. Již v roce 1900 kromě kopané členové Čechie také bruslili, hráli šachy, pěstovali cyklistiku, atletiku a ragby. Významný je 4.červen 1905, kdy bylo slavnostně otevřeno vlastní hřiště v Hakenových sadech vítězným utkáním s Viktorií Žižkov.

V meziválečném období tělovýchova a sportovní úspěchy karlínských spolků vzrůstaly. Památný pro AFK Karlín je rok 1934, kdy se konala jubilejní valná hromada v zasedací síni radnice města Karlína, kde klub dostal propůjčení užívat znak města Karlína.

Brzy po osvobození v roce 1945 se v Karlíně ustavil Národní tělovýchovný výbor, který vydal provolání ke sjednocení veškeré tělovýchovy. Toto provolání podepsali představitelé mnoha karlínských jednot (mj. TJ Sokol, SK Čechie Karlín, AFK Karlín,…). Ke sjednocení došlo 31. března 1948. V roce 1951 tělovýchova přechází na závody a dostává nový název - Sokol ČKD Dukla Karlín. Kromě základní tělesné výchovy má oddíly kopané, ledního hokeje, české házené, košíkové, kuželek, lehké atletiky, odbíjené, tenisu, jezdecký a lyžařský. Členové lyžařského oddílu se v letním období zabývali turistikou a horolezectvím.

O rok později převzala jednota nové jméno - Spartak Karlín Dukla. Vznikly také nové oddíly - stolního tenisu, šachu a odbor turistiky.

V roce 100. výročí karlínské tělovýchovy vedl odbor turistiky současný místopředseda p. Karel Padevět.

V r. 1990 došlo na valné hromadě k obnovení TJ Sokol Karlín. Sokolovna byla vrácena a začalo se cvičit. V roce 1993 oslavil Sokol Karlín 125 let od svého založení.

TJ Spartak Karlín Dukla se vrátil k názvu TJ Čechie Karlín a odbor turistiky se přestěhoval do své loděnice na Císařské louce v Praze 5 - Smíchov.

Naše další aktivity

Logo: Čechie Karlín Praha

Další zdroje informací

Logo: Klub českých turistů

Klub českých turistů Praha sdružuje 65 velkých i malých klubů a turistických oddílů mládeže z Hlavního města Prahy a okolí.

Členská základna má asi 4 000 členů a je tvořena z 37% dětmi a mládeží do 26 let, z 39% členy do 54/59 let a z 24% důchodci.

KČT Praha je samostatným právním subjektem, který je řízen několikačlenným výborem a jeho komisemi. Předsedkyni je paní Vlasta Doležalová. V současné době funguje KČT Praha také jako oblastní výbor a krajský sekretariát Klubu českých turistů.

Klub českých turistů organizuje stovky akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce ve všech druzích turistiky - pěší, cyklo, lyžařská a vodní turistika, mototuristika, speleoturistika, rodinná turistika.


TJ Čechie Karlín © 2016 Michal Kec (MiK)